QUI SOM

L’Institut Obert d’Educació HolísticaEducació22 promou una educació harmònica i plaent que ens permeti Ser i desenvolupar les nostres potencialitats úniques, respectant el procés evolutiu propi i col·lectiu.

Amb aquesta finalitat impulsem accions per afavorir una Educació Holística, una educació integral que tingui en compte la realització de la persona i l’equilibri entre totes les seves facetes: física, emocional, mental, energètica i espiritual. La clau d’una perspectiva holística és una nova mirada i una nova actitud cap a les dinàmiques educatives i processos d’aprenentatge, un enfocament innovador que facilita l’adeqüació dels sistemes educatius a les noves necessitats de la persona i la societat.

Principis                          Equip i col.laboradors

Anuncis