♥   FORMACIÓ: EDUCACIÓ HOLÍSTICA  

Com responem als sorprenents canvis

dels nens, nenes i joves d’avui?

Quines són les claus per rellegir i recrear l’educació, avui?

Volem reformular junts una educació que ens doni satisfacció a nosaltres,
 als nostres fills i filles, als nostres joves i sobretot que sigui plena de sentit i d’amor.

El canvi de paradigma és 
educar per a la vida  i des de la vida.

Presentació

La Formació de l’Institut Obert d’Educació Holística ens ofereix aprofundir en les claus per rellegir i recrear l’educació avui, des d’una mirada oberta i transformadora i una perspectiva compromesa amb els valors emergents, que ens porten a l’evidència d’un canvi de paradigma. Un camí d’aprenentatge integral, sistèmic i sostenible  per entendre en nosaltres mateixos les noves necessitats i el canvis sorprenents de les generacions d’avui i les noves formes d’actuar.

És un procés personal i grupal, un camp obert a la sorpresa de l’aprenentatge, que acompanya el “des-cobrir” les nostres intel·ligències múltiples i sobretot el desenvolupament de la nostra consciència, la nostra capacitat creativa innata i el respecte cap al nostre interior i a les respostes que aquest ens ofereix.

És una visió integral, creadora, creativa, sistèmica i sostenible que promou activament el canvi començant per un mateix. Acompanya la saviesa instintiva i innata, així com el desenvolupament de la consciècia des del diàleg del cor, promovent actituds com l’escolta activa, el silenci o la pausa.

Objectius

Promoure el respecte al nostre interior i les respostes que aquest ens ofereix.
Acompanyar-nos en el procés d’evolució del paradigma de l’ensenyar al d’aprendre.
Explorar noves formes d’aprenentatge des d’una concepció holística de la persona, com un tot global i indivisible. Connectar amb l’alegria d’aprendre i fer un procés a través de tres eixos:
 • la nostra capacitat creativa innata,
 • l’amor al present, passat i futur i
 • la concepció de la persona com un tot: cos, ment i esperit.

Ser protagonista del propi aprenentatge i posar la creació en moviment.

Metodologia

 • Ludo-vivencial i experiencial: El joc ens integra, ens connecta amb la llibertat, la unitat i la implicació.
 • Sistèmica i transformadora: Integrar una perspectiva sistèmica, holística i creadora en l’educació i en la  vida.
 • Explorativa i pràctica de tècniques holístiques i la seva aplicació a la  dinàmica escolar i familiar.
 • Intercanvi dinàmic amb experts en creativitat holística que compartiran les seves creacions originals.
 • Reflexió activa a través de la comunicació creativa, el silenci i el moviment.

A qui va dirigida

Va dirigida a educadors, professionals, mares, pares i a tots aquelles persones interessades en viure l’educació i la vida com el retrobament amb el nostre potencial intern i l’alegria d’aprendre com l’estat natural de l’Ésser.

Presentació en vídeo

(en dos parts de 5min, canvi en el min 5:31)

Programa

La formació té una durada de 500 hores, amb estructura de postgrau. Els dos primers anys es cursen els 4 blocs bàsics, dos per any, i per completar les hores es poden fer els blocs d’especialització de lliure elecció o presentar, per a la seva homologació (*1) certificats de formacions afins (*2).

Primer curs (165 hores: 143 presencials i 22 hores de seguiment i pràctiques)

 • Bloc 1: Aportacions del model holístic a l’educació. Calendari 2014-2015

  • Mòdul 1: Introducció a l’educació holística.
  • Mòdul 2: Educar des de la Vida. Ensenyar o Aprendre?
  • Mòdul 3: Acompanyar processos. Educació Holística.
  • Mòdul 4: Pràctiques. Usant eines holístiques.
  • Mòdul 5: Moviment, cos i emoció. Ecologia de l’educació.
  • Mòdul 6: La mirada i l’escolta. Afinant la sensibilitat.

   Calendari i els mòduls del Bloc 1 al detall.

 • Bloc 2: Principis i colors de l’educació holística. Calendari 2014-2015

  • Mòdul 7: Pensar i crear en 3D. Més enllà dels hemisferis.
  • Mòdul 8: El poder de la fantasia i la creativitat.
  • Mòdul 9: Explorant l’aprenentatge des de l’emoció i les intel·ligències múltiples.
  • Mòdul 10: Les mirades del cor. Educar des de la presència.
  • Mòdul 11 Residencial: Reconnectar i vitalitzar l’energia personal. Vibració i arrelament.

Calendari i els mòduls del Bloc 2 al detall.

Segon Curs

 • Bloc 3: Educant des del Cor; Educant, m’educo; educant-me educo.

  • Mòdul 1: Les claus de la Intel·ligència del Cor.
  • Mòdul 2: Diàleg del Cor i comunicació efectiva.
  • Mòdul 3: El silenci i la pausa com a mestres.
  • Mòdul 4: De la concepció a la primera infància.
  • Mòdul 5: Neurociència i desenvolupament.
  • Mòdul 6: Les mirades de l’adolescència i la joventut.
 • Bloc 4: L’art de l’educació holística. La Consciència.

  • Mòdul 7: Amor a la Vida. Pedagogia Sistèmica.
  • Mòdul 8: La pedagogia del que ja som.
  • Mòdul 9: El buit fèrtil com a espai de creació.
  • Mòdul 10: El lideratge de la pròpia vida: Crear, co-crear i avaluar.
  • Mòdul 11 Residencial: Retrobant el mestre que hi ha en mi.

Tercer Curs

 • Blocs d’especialització.

  • Dansa, cos i moviment conscient.
  • Adolescència: Consciència, creixement i sexualitat.
  • Despertar la Consciència a través del Cos (ATB).
  • Pedagogies Espirituals i de les Cultures Ancestrals.

Hi ha l’opció de cursar mòduls en d’altres escoles per completar el número d’hores de certificació (*1). Cal presentar el certificat d’aprofitament i el programa del curs, així com la documentació complementària que es consideri (*2). Exemples de formacions externes afins per cursar hores de lliure elecció: Pedagogia Sistèmica, Waldorf, Montessori, Educació lliure o Viva…

Inversió econòmica

Cada Bloc costa 782 €, que inclou totes les despeses (matrícula, preu del mòdul, l’estada i menjars del residencial). Per la reserva de plaça del Bloc 1 s’ha de sol·licitar el full d’inscripció i fer un pagament de 200€, i dos pagaments de 291€,  l’1 d’octubre i l’1 de desembre. Per la reserva del Bloc 2 s’ha de formalitzar la inscripció i el pagament de 200€ abans del 15 de gener i dos pagaments de 291€,  l’1 de març i l’1 de maig.

Anuncis